Dokumentazioa

Ekonomia Solidarioaren paperak 5 zk. Gizarte Berrikuntza, politika publikoak eta Ekonomia Sozial eta Solidarioa. REAS Euskadi. 2015
Guía de economía social y solidaria para la administración local. Jordi García Jane. Diputació Barcelona. 2014
Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas. Instituto de Estudios sobre desarrollo y cooperación internacional -HEGOA- 2016
La presencia de la economía social y solidaria y su institucionalización en América Latina. José Luis Coraggio
Informe del taller "Desarrollo local y economía solidaria. Construyendo políticas públicas" organizado por ALBOAN, el Aula de Ética de la Universidad de Deusto y  REAS Euskadi el 28 de abril de 2015
¿Listo para llevar?. Construyendo una agenda de políticas públicas locales desde la economía solidaria. Informe resultado de un taller de elaboración colectiva exprés realizado en el marco del I Congreso de Economía Social y Solidaria celebrado en Zaragoza en noviembre de 2014.
Conclusiones y vídeos del encuentro internacional de municipalismo y economía social y solidaria realizado en Barcelona el 22 y 23 de octubre de 2015
Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona 2016-2019
Euskal herrirako bestelako bizitza-ereduak lortzeko burujabetza ereiten. Elikadura burujabetza abiapuntu, tokiko politikak publikoak eraikitzeko zenbait proposamen. BIZILUR eta ETXALDE. 2015
Tokiko Giza Garapenaren dimentsio ekonomikoa: Ekonomia Sozial eta Solidarioa. Luis Guridi eta Juan Carlos Pérez de Mendiguren. HEGOA. 2014
Tokiko Giza Garapena marko teoriko eta metodologikoa (bertsio laburtua) Alfonso Dubois Migoya. HEGOA. 2014
Tokiko giza garapena genero berdintasunetik: prozesua eraikitzen. Yolanda Jubeto Ruiz eta Mertxe Larrañaga Sarriegi. HEGOA 2014
Guía para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo económico local. Oficina Internacional del Trabajo -OIT- 2010.
El papel de la Economía Social y Solidaria en el Desarrollo Local (conclusiones). Jornada "El papel de la Economía Social en el Desarrollo Local". EGES -Red Vasca de Economía Social- y Garapen -Asociación vasca de Agencias de Desarrollo Local-. Febrero 2017.
Botere korporatiboa eraisteko alternatibak. Gobernu, mugimendu eta herritarrentzako gomendioak. Gonzalo Fernandez Ruiz de Zarate. Lan koadernoak.   HEGOA. 2016.
Kontratazio Publiko Sozialki Arduratsuaren gida. Santiago Lesmes eta Leire Álvarez de Eulate. REAS Euskadi. 2017
Laneratze enpresentzako kontratu erreserbatuak ezartzeko gida. Leire Álvarez de Eulate eta Santiago Lesmes. REAS Euskadi eta Gizatea. 2015
Gasteizko Udalak kontratazio gizartearekiko arduratsua eta iraunkorra egiteko jarraibidea
Bizkaiko Foru Aldundiaren kontratazio-prozeduran klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei dagozkienak sartzeko erregelamendua.
Guía de contratación pública social. Ayuntamiento de Barcelona. 2016
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako II Plana. 2012-2020. Gipuzkoako Foru Aldundia -GFA-